Egyházközségi Hírlevél

Január 7.

A Szent Próféta, Előhírnök és Keresztelő János főünnepe.

Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked. (6. hang, tropárion)

 Egyházi naptár Január 8-tól – Január 14-ig

Január 8.           Hétfő  Hozevita Szent György. Szentéletű Domnika. Szent Emiliánosz hitvalló.

Január 9.             Kedd    Szent Polyevktosz vértanú. Csodatevő Szent Evasztrátiosz. Szent Fülöp.

Január 10.          Szerda  Szent Gergely nysszai püspök. Szent Dometianosz melitinai püspök.

17 óra Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez

Január11.            Csütörtök Nagy Szent Theodósziosz zárdafőnök.

10 óra Szent Liturgia                      

Január 12.           Péntek      Szent Tatiána vértanúnő. Szerbiai Szent Szavvász

10 óra Szent Liturgia                      

Január 13.          Szombat   Szent Ermilosz és Sztratonikosz vértanúk.

16 óra Virrasztó istentisztelet

Január 14.        Vasárnap. Vízkereszt utáni vasárnap. Sinai Szent Atyák. Szent Nina.

9,30 Imaórák

10 óra Szent Liturgia.

 Aktuális

 1, Január 7-én, vasárnap  a Szent Liturgia után Halotti emlékszertartást végzünk Dr. Berki Feríz esperes -adminisztrátor atyáért, aki 12 évvel ezelőtt, 2006. Január 7-én hunyt el. Egyben megemlékezünk születésének 100-ik évfordulójáról is (Feríz atya 1917. December 31-én született).

  2, Január 8-tól Január 14-ig hétköznapokon a következő magyar nyelvű istentiszteletek lesznek Székesegyházunkban:

Január 10. szerda               17 óra    Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez.

Január 11. csütörtök         10 óra Szent Liturgia.

Január 12. péntek              10 óra Szent Liturgia.

Január 14. szombat           16 óra   Virrasztó istentisztelet

A Szent Próféta, Előhírnök és Keresztelő János főünnepének olvasmányai

Apostoli olvasmány  

 Felolvasás Apostolok Cselekedeteiből (Ap.Csel. 19,1-8)

Azokban a napokban: Amíg Apollós Korinthusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket, Efezusba érkezett. Ott néhány tanítványra talált, és így szólt hozzájuk: Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek: Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek. Ezután megkérdezte tőlük: Akkor milyen keresztséget kaptatok? János keresztségét – válaszolták ezek. Pál ekkor így szólt: János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak, és prófétáltak. 7Ezek a férfiak pedig összesen mintegy tizenketten voltak. Azután eljárt a zsinagógába, ahol három hónapon át bátran szólt, vitázott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól.

 

Evangéliumi olvasmány

 Felolvasás János Szent Evangéliumából (Jn29,12-34)

Abban az időben János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! Ő az, akiről én megmondtam: Utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismertté legyen Izráel előtt. Így tett erről bizonyságot János: Láttam, hogy a Lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem: Akire látod, hogy leszáll a Lélek, és megnyugszik rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia.

ωάννην 1,29-34

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, βλέπει ὁ ᾿Ιωάννης τὸν ᾿Ιησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. οὗτός ἐστι περὶ οὗ ἐγὼ εἶπον· ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ ᾿Ισραήλ, διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν τῷ ὕδατι βαπτίζων. καὶ ἐμαρτύρησεν ᾿Ιωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν. κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ. κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ.

 ОТ ИОАННА Св. Благовествование (Мф 4,12:17)

Во время оно видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира.  30 Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня.  31 Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю.  32 И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем.  33 Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым.  34 И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий.

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.