Istentiszteletek

Február hónapban a vasárnapi Szent Liturgiákon kívűl a következő szombati és ünnepi istentiszteleteket szolgáljuk:

 

 

 

Február   2. csütörtök        7,30 óra Szent Liturgia  Az Úr bemutatása a templomban

Február   4. szombat          16 óra  Esti istentisztelet

Február 18. szombat          16 óra  Esti istentisztelet

A You Tube csatornán továbbra is lehetőség van bekapcsolódni a vasárnapi Szent Liturgiába, illetve később megtekinteni azt a következő linkre kattintva:

https://www.youtube.com/channel/UCifP60cTpiDjS1IRvQwRPTg/featured

Leave a Comment

Filed under Hír

Egyházközségi Hírlevél

Január 29. Vasárnap

Pünkösd utáni 17. vasárnap.

Antióchiai Szent Ignátiosz ereklyéinek visszahozatala.

A magasságból szállottál alá, Könyörületes, elfogadtad a háromnapos eltemettetést, hogy minket megszabadíts a szenvedésektől, Életünk és Feltámadásunk, mi Urunk, dicsőség Néked. (8. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Január 22. Vasárnap

Pünkösd utáni 32. vasárnap.

Szent Timótheosz apostol.

Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat. (7. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Január 15.

Pünkösd utáni 29. vasárnap.

Thébai Szent Pál. Kunyhós Szent János.

Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked.  (6. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Január 8. Vízkereszt utáni vasárnap.

Hozevita Szent György. Szentéletű Domnika. Szent Emilianosz hitvalló.

Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges feltámadásával.  (5. hang, tropárion). Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Főpapi Liturgia Székesegyházunkban Január 6-án, Vízkereszt ünnepén

Január 6-án, pénteken -Vízkereszt napján- délelőtt 10 órai kezdettel ünnepi, főpapi Szent Liturgia lesz Székesegyházunkban, amelyet kormányzó főpapunk, Hilárion Budapest és Magyarország metropolitája szolgál, a Nagyboldogasszony egyházközség papságával együtt. A Szent Liturgia után Nagy vízszentelést végzünk.

Szeretettel hívjuk és várjuk kedves Testvéreinket erre az ünnepi alkalomra!

Leave a Comment

Filed under Főpásztor, Istentiszteletek, Űnnepek

Újévi üdvözlet

” Takarj be minket szárnyaid takarójával és űzz el tőlünk minden ellenséget és támadót; tedd békéssé a mi életünket, Urunk, irgalmazz nekünk és a Te világodnak, és üdvözítsd a mi lelkünket, mint jóságos és embereket szerető.”
Az Esti istentisztelet imájának ezen szavaival kívánunk Istentől áldott Új Esztendőt minden kedves Testvérünknek és Olvasónknak!

Leave a Comment

Filed under Űnnepek

Egyházközségi Hírlevél

Január 1. Vasárnap. Az Úr körülmetélése.

Nagy Szent Vazul cezáriai érsek. Polgári újév.

A feltámadás örvendetes hírét, megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat. (4. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Karácsony

Minden kedves Testvérünknek és Olvasónknak Istentől áldott, boldog Karácsonyt kívánunk!

Leave a Comment

Filed under Űnnepek

Egyházközségi Hírlevél

December 25.

Az Úr test szerint való születése. (Karácsony).

A Te születésed Krisztus Istenünk, a tudás fényét árasztotta a világra; mert általa a csillagimádók, a csillagtól megtanulták, hogy Tenéked hódoljanak, az Igazság Napjának, és megismerjenek Téged, a fentről való Napkeltét. Mi Urunk, dicsőség Néked. (Az Ünnep tropárionja) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél