Egyházközségi Hírlevél

Szeptember 24.

Pünkösd utáni 18. vasárnap.

Szent Thekla nagyvértanú.Szent Nikandrosz és Vladiszláv.

 Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat. (7. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Szeptember 17.

Keresztfelmagasztalás utáni vasárnap.

Szent Zsófia és leányai: Pisztisz, Elpisz és Agapé vértanúk.

Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked. (6. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Könyörgő istentisztelet Isten Szülőjéhez

Szeptember 10-én, vasárnap,  a Szent Liturgia után Könyörgő istentiszteletet tartunk Isten Szülőjéhez, Egyházközségünk és Székesegyházunk Pártfogójához.

Leave a Comment

Filed under Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

Szeptember 10.

Keresztfelmagasztalás előtti vasárnap.

Szent Minodóra, Mitrodóra és Nymfodóra vértanúnők.

Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges feltámadásával. (5. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Szeptember 3.

Pünkösd utáni 13. vasárnap.

Szent Theoktisztosz és Anthimosz vértanúk.

A feltámadás örvendetes hírét, megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt a Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat. (4. hang, tropárion). Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Augusztus 27.

Pünkösd utáni 12. vasárnap. Nagy Szent Pimen.

Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált, elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket, és megadta a világnak a nagy irgalmat. (3. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Augusztus 20.

Pünkösd utáni 11. vasárnap. Szent István király.

Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan élet, megölted a poklot az Istenség villámával, midőn pedig a halottakat a föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életetadó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked. (2. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Az ünnepi időszak istentiszteletei (Augusztus 14-20).

dorm31

  • Augusztus 14-én, hétfőn -Nagyboldogasszony ünnepének előestéjén- 15 órakor Könyörgő Kánont végzünk Isten Szülőjéhez, majd közvetlenül a Kánon után Virrasztó istentisztelet lesz Székesegyházunkban.
  • Augusztus 15. kedd Szűz Mária elhunyta (Nagyboldogasszony) ünnepe. Délelőtt 10 órakor ünnepi Szent Liturgia lesz, majd a Liturgia után körmenet.
  • Augusztus 20.   vasárnap Szent István király ünnepe. Délelőtt 10 órakor főpapi Szent Liturgia, amelyet Feodor munkácsi és ungvári érsek atya szolgál a Székesegyház papságának részvételével. A Szent Liturgiát jó idő esetén körmenet zárja, majd –az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően- a templomkertben, vagy esős idő esetén a hittanteremben ünnepi állófogadás lesz, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a kedvesTestvéreket.

Leave a Comment

Filed under Esemény, Istentiszteletek, Oktatás, Űnnepek

Körmenet Nagyboldogasszony ünnepére

Székesegyházunk és Egyházközségünk Augusztus 15-én ünnepli Pártfogójának ünnepét (Szűz Mária elhunyta, Nagyboldogasszony). Az ünnepre való előkészületként Augusztus 13-án, vasárnap a Szent Liturgia után körmenetet tartunk a templom körül.

Leave a Comment

Filed under Esemény

Egyházközségi Hírlevél

Augusztus 13.

Pünkösd utáni 10. vasárnap. Szent Maximosz hitvalló.

Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az Életetadónak: Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető. (1. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél