Szent Liturgia a You Tube csatornán

Jelenleg szabadon, korlátozás nélkül  látogathatóak a templomi istentiszteletek. 

A covid vírus intenzív terjedése miatt fokozott óvatosságot kérünk mindenkitől, aki az istentiszteleteken részt vesz.

A szájmaszk viselése az istentiszteleteken résztvevőknek -hatóságilag is- kötelező!!!

Mivel Székesegyházunkban a felújítási munkálatok folytatódnak, istentiszteleteinket továbbra is a hittan teremben végezzük, amelynek befogadó képessége erősen korlátozott. 

Amíg a hittan teremben tartjuk az istentiszteleteket,  a You Tube csatornán továbbra is lehetőség van bekapcsolódni a Szent Liturgiába, illetve később megtekinteni azt a következő linkre kattintva:

https://www.youtube.com/channel/UCifP60cTpiDjS1IRvQwRPTg/featured

 

Leave a Comment

Filed under Hír, Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

November 1.

Vasárnap. Pünkösd utáni 22. vasárnap.     

Szent Kozmász és Damjanosz  csodatevő szent- szegények.

A feltámadás örvendetes hírét, megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat. (4. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Október 25.

Pünkösd utáni 23.vasárnap.

Szent Markianosz, Martyriosz és Anasztásziosz vértanúk.

Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált, elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket, és megadta a világnak a nagy irgalmat. (3. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Téli időszámítás

Október 25-én -vasárnap- hajnali 3 órakor kezdődik a téli időszámítás. Ez azt jelenti, hogy vasárnap hajnalban az óramutatókat vissza kell állítani 3 óráról 2 órára. Célszerű az említett műveletet szombaton este elvégezni (pl. 21 óráról 20 órára visszaállítani a mutatókat), hogy vasárnap reggel ne érjen bennünket meglepetés.

Leave a Comment

Filed under Hír

Szent Jakab apostol Liturgiája Gyöngyösön

Október 23-án, pénteken délelőtt 10,30-kor Szent Jakab apostol Liturgiáját végezzük  gyöngyösi templomunkban (Gyöngyös, Vachott Sándor u. 12. A templom a parochia udvarán található).

Mint az ismeretes, Budapesten a Nagyboldogasszony Székesegyházban közel három évtizede minden évben szolgáltuk Szent Jakab apostol Liturgiáját Október 23-án. Budapesten a Székesegyház ez év márciusa óta felújítás miatt zárva van, vasárnaponként a mellette lévő hittan teremben végezzük az istentiszteleteket, ahol ezt az ősi szép és bonyolult Liturgiát lehetetlen lenne az előírások szerint szolgálni. Ezért esett a választásunk a gyöngyösi templomra, amely nincs messze Budapesttől és könnyen megközelíthető.

Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket erre az ősi és szép istentiszteletre.

Szent Jakab apostol Liturgiájáról ismertetés a következő linken:

http://budapest.orthodoxia.org/2015/10/22/szent-jakab-apostol-liturgiaja/

Leave a Comment

Filed under Istentiszteletek, Űnnepek

Egyházközségi hírlevél

Október 18. Vasárnap. Szent Lukács apostol és evangélista.

 Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan élet, megölted a poklot az Istenség villámával, midőn pedig a halottakat a föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életetadó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked. (2. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Október 11.

Vasárnap. A VII. egyetemes zsinat atyáinak emlékezete.

Szent Fülöp diakonus apostol. Szentéletű Theofánisz hitvalló.

Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az Életetadónak: Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető. (1. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Október 4.

Vasárnap. Pünkösd utáni 19. vasárnap.

Szent Hierotheosz athéni püspök vértanú.

A magasságból szállottál alá, Könyörületes, elfogadtad a háromnapos eltemettetést, hogy minket megszabadíts a szenvedésektől. Életünk és Feltámadásunk, mi Urunk, dicsőség Néked. (Tropárion 8. hang) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Szeptember 27.

Vasárnap. Pünkösd utáni 18. vasárnap. Szent

Kallisztrátosz vértanú. Szentéletű Szolovecki Szavvátiosz.

 Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat. (7. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Szeptember 20.

Vasárnap. A Szent Kereszt felmagasztalása utáni vasárnap.

Szent Evsztáthiosz nagyvértanú.

Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked.  (6. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél