Szent Liturgia a You Tube csatornán

A járvány miatt részleges korlátozások vannak továbbra is érvényben.

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy fokozottan tartsanak be minden járványügyi előírást utazáskor és a hittan teremben is.

A szájmaszk viselése az istentiszteleteken résztvevőknek szükséges!

Székesegyházunkban a felújítási munkálatok nem haladnak a terveknek megfelelően, így istentiszteleteinket -sajnos- továbbra is a hittan teremben kell végeznünk, amelynek befogadó képessége erősen korlátozott. 

Amíg a hittan teremben tartjuk az istentiszteleteket,  a You Tube csatornán továbbra is lehetőség van bekapcsolódni a Szent Liturgiába, illetve később megtekinteni azt a következő linkre kattintva:

https://www.youtube.com/channel/UCifP60cTpiDjS1IRvQwRPTg/featured

Kérjük kedves Testvéreink állhatatos imádságát, hogy Isten Szülőjének segítségével, mielőbb -újra- Székesegyházunkban végezhessük istentiszteleteinket!

Imádkozzunk a járvány mielőbbi megszűnéséért, a betegekért és az elhunytakért.

Leave a Comment

Filed under Hír, Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

Június 20.

Pünkösd Vasárnap.

Áldott vagy Te Κrisztus Istenünk, aki a halászokat bölcsekké tetted, leküldvén reájuk a Szent Lelket; és általuk megragadtad a földkerekséget. Embereket szerető, dicsőség Néked.  (Pünkösdi tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Június 13. Vasárnap

Az I. egyetemes zsinat atyáinak vasárnapja. Szent Aquilina vértanúnő.

Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked.  (6. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Halotti emlékszertartás

Amint Egyházmegyénk honlapján is olvasható, az Úr mennybemenetele ünnepén -hosszú és súlyos betegség után- elhunyt Vozák Ágoston felolvasó, nyugalmazott kántor, akit híveink és mindazok akik ismerték, csak Gusztinak szólítottak. Guszti hosszú évtizedekig volt a Nagyboldogasszony Székesegyház kántora és a Magyar Orthodox Egyházmegye központi munkatársa. Munkáját mindig lelkiismeretesen és nagy odaadással végezte. Emléke szívünkben és imádságainkban megmarad. Isten nyugosztalja Őt.

2011. Június 13-án, vasárnap a Szent Liturgia után (kb. fél 12-kor) Halotti emlékszertartást tartunk Ágoston (Guszti) testvérünkért a Székesegyház melletti hittan teremben, amit a You Tube csatornán is közvetítünk.

Leave a Comment

Filed under Hír, Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

Június 6.

Vakonszületett vasárnapja.

  Szent Visszárion. Új Szent Hilárion.

KRISZTUS FELTÁMADT HALOTTAIBÓL, HALÁLLAL ELTIPORVÁN A HALÁLT, ÉS A SÍRBAN LÉVŐKNEK ÉLETET AJÁNDÉKOZVÁN.

Krisztus feltámadt!  –   Valóban feltámadt! 

Xριστος Ανεστη!     –    Αλητως Ανεστη!

Христос Βоскресe!   –   Βоистину Βоскресe!  Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Május 30.

Szamariai asszony vasárnapja. Szent Iszákiosz hitvalló a Dalmaták kolostorából.

KRISZTUS FELTÁMADT HALOTTAIBÓL, HALÁLLAL ELTIPORVÁN A HALÁLT, ÉS A SÍRBAN LÉVŐKNEK ÉLETET AJÁNDÉKOZVÁN.

 Krisztus feltámadt!  –   Valóban feltámadt! 

Xριστος Ανεστη!     –    Αλητως Ανεστη!

Христос Βоскресe!   –   Βоистину Βоскресe! Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Május 23.

Inaszakadt vasárnapja.

Szent Mihály szynnadai püspök vértanú.

KRISZTUS FELTÁMADT HALOTTAIBÓL, HALÁLLAL ELTIPORVÁN A HALÁLT, ÉS A SÍRBAN LÉVŐKNEK ÉLETET AJÁNDÉKOZVÁN.

Krisztus feltámadt!  –   Valóban feltámadt! 

Xριστος Ανεστη!     –    Αλητως Ανεστη!

Христос Βоскресe!   –   Βоистину Βоскресe! Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Május 16.

Kenetvivők vasárnapja.

Megszentelt Szentéletű Theodorosz.

KRISZTUS FELTÁMADT HALOTTAIBÓL, HALÁLLAL ELTIPORVÁN A HALÁLT, ÉS A SÍRBAN LÉVŐKNEK ÉLETET AJÁNDÉKOZVÁN.

Krisztus feltámadt!  –   Valóban feltámadt! 

Xριστος Ανεστη!     –    Αλητως Ανεστη!

Христос Βоскресe!   –   Βоистину Βоскресe! Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Május 9.

Tamás vasárnapja. Szent Miklós ereklyéinek átvitele. Szent Ézsaiás próféta.

KRISZTUS FELTÁMADT HALOTTAIBÓL, HALÁLLAL ELTIPORVÁN A HALÁLT, ÉS A SÍRBAN LÉVŐKNEK ÉLETET AJÁNDÉKOZVÁN.

Krisztus feltámadt!  –   Valóban feltámadt! 

Xριστος Ανεστη!        –     Αλητως Ανεστη!

Христос Βоскресe!   –    Βоистину Βоскресe! Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Szent Liturgia Húsvét Vasárnapján

Sajnos Székesegyházunk még alkalmatlan istentiszteletek végzésére. Azonban részleges jó hírrel szolgálhatok a közeledő Húsvét ünnepére.
Kormányzó főpapunk, Márk metropolita áldásával a Húsvét Vasárnapi ünnepi Szent Liturgiát -tekintettel a várható nagyobb hívő létszámra- nem a hittan teremben, hanem a szomszédos (Március 15. téren, Erzsébet híd mellett található) Nagyboldogasszony Belvárosi Főplébánia (római katholikus) templomában fogjuk megtartani. A templom megközelítése egyszerű, hiszen Székesegyházunktól néhány lépésre található az Erzsébet híd irányában. 
A Szent Liturgia nem a megszokott időpontban, 10 órakor kezdődik, hanem 11,30-kor (fél 12-kor).

Szeretném buzdítani a kedves Testvéreket. hogy a Május 2-i,Húsvéti Szent Liturgiára minél többen jöjjenek, hiszen addig már –úgy gondolom- Egyházközségünk híveinek nagy része megkapja a védőoltást, ami biztonságosabbá teszi az istentiszteleten való részvételt. Ezen túl a Belvárosi katholikus templom befogadó képessége (az egymástól másfél méter távolságot figyelembe véve is) kb 200 fő, minden szempontból megfelel a jelenlegi járványügyi előírásoknak. Ez azt jelenti, hogy aki szeretne gyónni és áldozni, részt venni az ünnepi Liturgián, bátran jöjjön a templomba. Ezt most javaslom is minden hívünknek, hiszen hónapok óta sokaknak nem volt lehetősége templomi istentiszteletre, gyónásra, áldozásra és sokakkal nagyon régen nem találkoztam személyesen.

A Szent Liturgia után megáldjuk a húsvéti eledeleket.

Az ünnepi Szent Liturgia időpontja:
2021. Május 2. Húsvét Vasárnap 11 óra 30 perc (délelőtt fél 12).
Belvárosi Főplébánia temploma, V. kerület Március 15 tér (ERzsébet híd mellett).

Azok számára, akik nem tudnak eljönni, természetesen a Húsvéti Szent Liturgiát is közvetítjük a You Tube csatornán:

https://www.youtube.com/channel/UCifP60cTpiDjS1IRvQwRPTg/featured

Kérdés, érdeklődés esetén elérhetőség:

prot.istvan@gmail.com

Telefon: +36 30 210 7864

Minden kedves Testvérünknek áldott Húsvétot kívánunk!

Krisztus feltámadt!  –   Valóban feltámadt! 

Xριστος Ανεστη!        –     Αλητως Ανεστη!

Христос Βоскресe!   –    Βоистину Βоскресe!

 Szeretettel, 
István atya

Leave a Comment

Filed under Esemény, Hír