Közös Halotti emlékszertartás (Panichida) Székesegyházunkban

Orthodox Egyházunk a Nagyböjtben három alkalommal, ( második,  harmadik és negyedik szombat) emlékezik meg elhunytjainkról. Székesegyházunkban több évtizedes hagyomány, hogy Nagyböjt III. vasárnapján közös Halotti emlékszertartást végzünk elhunyt szeretteinkért.

Ebben az évben Március 11-én, Nagyböjt III. vasárnapján, a Szent Liturgia után tartjuk meg a közös Halotti emlékszertartást. Elhunytjaink nevét a gyertyás pultnál lehet -külön erre az alkalomra rendszeresitett- lapokra felírni, amelyeket az istentisztelet imádságában hangosan felolvasunk. 

Leave a Comment

Filed under Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

Március 11.

Nagyböjt III. vasárnapja. Kereszthódolás vasárnapja. Szent Szofróniosz jeruzsálemi patriarcha.

Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat. (7. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Orthodox műsor a Mária Rádióban

Március 5-én, hétfőn délelőtt 10 óra 50-kor „Bizánci forrás” címen orthodox műsor hallható a Mária Rádióban, Varga Márta szerkesztésében.                                                                

 

A tartalomból:

– Isten Szülője Dícsérő Énekének, az “Akathisztosz Hymnosz”-nak a kialakulása és története.

A műsor vendége Magyar István protoierej atya.

A Mária Rádió műsora interneten a következő linken hallható:

http://www.onlineradiok.com/maria/

Leave a Comment

Filed under Esemény

Egyházközségi Hírlevél

Március 4.

Nagyböjt II. vasárnapja. Palamasz SzentGergely emléke. Jordániai Szentéletű Gerászimosz.

Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked. (6. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Február 25.

Nagyböjt I. (Orthodoxia) vasárnapja. Szent Tarásziosz konstantinápolyi érsek.

Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, Ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges feltámadásával. (5. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Február 18.

Vajhagyó vasárnap. Szent Leó római püspök.

A feltámadás örvendetes hírét, megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat. (4. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Orthodox műsor a Mária Rádióban

Február 5-én, hétfőn délelőtt 10 óra 50-kor „Bizánci forrás” címen orthodox műsor hallható a Mária Rádióban, Varga Márta szerkesztésében.                                                                

 

A tartalomból:
-Az Ökumenikus imahét története

– Az orosz óritusú (óhitű) egyház (mozgalom) története

A műsor vendége Magyar István protoierej atya.

A Mária Rádió műsora interneten a következő linken hallható:

http://www.popularis.hu/radio/maria/

Leave a Comment

Filed under Esemény

Könyörgő istentisztelet Isten Szülőjéhez

Február 4-én, vasárnap,  a Szent Liturgia után Könyörgő istentiszteletet tartunk Isten Szülőjéhez, Egyházközségünk és Székesegyházunk Pártfogójához.

Leave a Comment

Filed under Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

Február 4.

Tékozló fiú vasárnapja. Piluszióta Szent Iszidorosz.

Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan élet, megölted a poklot az Istenség villámával, midőn pedig a halottakat a föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életetadó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked. (2. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Orthodox műsor a Mária Rádióban

Január 22-én, hétfőn délelőtt 10 óra 50-kor „Bizánci forrás” címen orthodox műsor hallható a Mária Rádióban, Varga Márta szerkesztésében.                                                                

 

A tartalomból:
– Kormányzó főpapunk, Antonij bécsi és budapesti püspök prédikációja január 15-én, az ó naptár szerinti Szárovi Szent Szerafim ünnepén tartott Szent Liturgián.

– Részletek Szárovi Szent Szerafim életéből és csodás tetteiből.

A műsor vendége Magyar István protoierej atya.

A Mária Rádió műsora interneten a következő linken hallható:

http://www.popularis.hu/radio/maria/

Leave a Comment

Filed under Esemény, Főpásztor