Főpapi Szent Liturgia Székesegyházunkban

 Március 25-én, szombaton lesz Szűz Mária örömhírvételének az ünnepe. Reggel fél 8 órakor ( 7,30-kor ) Szent Liturgia lesz Székesegyházunkban, amelyet kormányzó főpapunk, Hilárion metropolita szolgál  a Nagyboldogasszony Egyházközség papjaival. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket erre az ünnepi alkalomra!

Leave a Comment

Filed under Főpásztor, Hír, Űnnepek

Istentiszteletek

Istentiszteletek Március 19-től 26-ig:

 

 

 

 

Március 19. vasárnap            10 óra  Szent Liturgia. Nagyböjt III. vasárnapja (Kereszthódolás vasárnapja)

Március  22. szerda                17,30 óra Előreszentelt Adományok Liturgiája

Március 24. péntek                 17 óra  Akathisztosz Hymnosz III. stáció

Március 25. szombat             7,30 óra Főpapi Szent Liturgia. Szűz Mária örömhírvétele.

Március 26. vasárnap            10 óra  Szent Liturgia. Nagyböjt IV. vasárnapja (Lépcsős Szent János emlékezete)

A You Tube csatornán továbbra is lehetőség van bekapcsolódni a vasárnapi Szent Liturgiába, illetve később megtekinteni azt a következő linkre kattintva:

https://www.youtube.com/channel/UCifP60cTpiDjS1IRvQwRPTg/featured

2. Március 25-én, szombaton -Szűz Mária örömhírvétele ünnepén- reggel 7,30- kor ünnepi Szent Liturgia lesz, amelyet kormányzó főpapunk, Hilárion metropolita szolgál a Nagyboldogasszony Egyházközség papságával. Szeretettel hívjuk és várjuk kedves Testvéreinket erre az ünnepi alkalomra.

3. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, Nagyböjt vasárnapjain a Szent Liturgia és a proszfora osztás után, elvégezzük a délutánra előírt Nagyböjti Esti istentiszteletet is.

Leave a Comment

Filed under Hír

Egyházközségi Hírlevél

Március 19. Vasárnap.

Nagyböjt III. vasárnapja (Kereszthódolás vasárnapja).

Szent Chryszanthosz és Dária vértanúk.

Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat. (7. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Március 12. Vasárnap.

Nagyböjt II. vasárnapja. Palamasz Szent Gergely emlékezete.

Szent Theofánisz hitvalló.

Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked.  (6. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Március 5. Vasárnap.

Nagyböjt I. (Orthodoxia) vasárnapja.

Szent Konon vértanú.

Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges feltámadásával.  (5. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Február 26. Vasárnap.

Vajhagyó vasárnap.

Szent Porfyriosz gázai püspök.

A feltámadás örvendetes hírét, megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat. (4. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Február 19. Vasárnap.

Húshagyó vasárnap.

Szent Archipposzés Filémon apostolok a 70 közül.

Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált, elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket, és megadta a világnak a nagy irgalmat. (3. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Február 12. Vasárnap.

Tékozló fiú vasárnapja. Szent Meletiosz

antióchiai érsek. Szent Alexiosz moszkvai metropolita.

 Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan élet, megölted a poklot az Istenség villámával, midőn pedig a halottakat a föld mélyébőlfeltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életetadó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked. (2. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Február 5. Vasárnap.

Vámos és Farizeus vasárnapja.

Szent Agatha vértanúnő

Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az Életetadónak: Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető. (1. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Január 29. Vasárnap

Pünkösd utáni 17. vasárnap.

Antióchiai Szent Ignátiosz ereklyéinek visszahozatala.

A magasságból szállottál alá, Könyörületes, elfogadtad a háromnapos eltemettetést, hogy minket megszabadíts a szenvedésektől, Életünk és Feltámadásunk, mi Urunk, dicsőség Néked. (8. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél