Szent Liturgia a You Tube csatornán

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy legyenek  óvatosak és vigyázzanak magukra utazáskor és a hittan teremben is.

A szájmaszk viselése az istentiszteleteken résztvevőknek már nem kötelező, de a kis légtér miatt ajánlott!

Székesegyházunkban a felújítási munkálatok nem haladnak a terveknek megfelelően, így istentiszteleteinket -sajnos- továbbra is a hittan teremben kell végeznünk, amelynek befogadó képessége erősen korlátozott. 

Amíg a hittan teremben tartjuk az istentiszteleteket,  a You Tube csatornán továbbra is lehetőség van bekapcsolódni a Szent Liturgiába, illetve később megtekinteni azt a következő linkre kattintva:

https://www.youtube.com/channel/UCifP60cTpiDjS1IRvQwRPTg/featured

Kérjük kedves Testvéreink állhatatos imádságát, hogy Isten Szülőjének segítségével, mielőbb -újra- Székesegyházunkban végezhessük istentiszteleteinket!

Imádkozzunk a járvány mielőbbi megszűnéséért, a betegekért és az elhunytakért.

Leave a Comment

Filed under Hír, Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

Augusztus 1.

Vasárnap. Pünkösd  utáni 6. vasárnap.

Szent Kereszt emlékezete. Hét Szent Makkabeus testvér vértanú.

Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, Ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges feltámadásával. (5. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Pünkösd  utáni 5. vasárnap.

Szent Anna, az Istenszülő anyjának elhunyta.

A feltámadás örvendetes hírét, megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat. (4. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Július 18.

Vasárnap. Az első hat egyetemes zsinat atyáinak emléke. Szent Emiliánosz vértanú.

Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált, elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket, és megadta a világnak a nagy irgalmat. (3. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Július 11.

Pünkösd utáni 3. vasárnap. Szent Eufémia nagyvértanú. Szent Olga.

Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan élet, megölted a poklot az Istenség villámával, midőn pedig a halottakat a föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életetadó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked. (2. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Július 4.

Pünkösd utáni 2. vasárnap. Szent András krétai püspök énekszerző.

Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az Életetadónak: Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető. (1. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Június 27.

Minden Szentek vasárnapja. Vendéglátó Szent Sámson.

A magasságból szállottál alá, Könyörületes, elfogadtad a háromnapos eltemettetést, hogy minket megszabadíts a szenvedésektől. Életünk és Feltámadásunk, mi Urunk, dicsőség Néked. (Tropárion 8. hang) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Június 20.

Pünkösd Vasárnap.

Áldott vagy Te Κrisztus Istenünk, aki a halászokat bölcsekké tetted, leküldvén reájuk a Szent Lelket; és általuk megragadtad a földkerekséget. Embereket szerető, dicsőség Néked.  (Pünkösdi tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Június 13. Vasárnap

Az I. egyetemes zsinat atyáinak vasárnapja. Szent Aquilina vértanúnő.

Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked.  (6. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Halotti emlékszertartás

Amint Egyházmegyénk honlapján is olvasható, az Úr mennybemenetele ünnepén -hosszú és súlyos betegség után- elhunyt Vozák Ágoston felolvasó, nyugalmazott kántor, akit híveink és mindazok akik ismerték, csak Gusztinak szólítottak. Guszti hosszú évtizedekig volt a Nagyboldogasszony Székesegyház kántora és a Magyar Orthodox Egyházmegye központi munkatársa. Munkáját mindig lelkiismeretesen és nagy odaadással végezte. Emléke szívünkben és imádságainkban megmarad. Isten nyugosztalja Őt.

2021. Június 13-án, vasárnap a Szent Liturgia után (kb. fél 12-kor) Halotti emlékszertartást tartunk Ágoston (Guszti) testvérünkért a Székesegyház melletti hittan teremben, amit a You Tube csatornán is közvetítünk.

Leave a Comment

Filed under Hír, Istentiszteletek