Egyházközségi Hírlevél

Január 14.

Vízkereszt utáni vasárnap. Sinai Szent Atyák. Szent Nina.

Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat. (7. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Főpapi istentiszteletek Székesegyházunkban

Kedves Testvérek!
A hétvégén,  Január 13-tól 15-ig Budapesten fog tartózkodni az újonnan kinevezett kormányzó főpapunk, Antonij Bécsi és Budapesti püspök atya.

Ebből az alkalomból a következő istentiszteletek lesznek Székesegyházunkban, amelyeken Antonij püspök atya is részt vesz:

1. Január 14.    Vasárnap  10 óra Főpapi Szent Liturgia
2. Január 15.    Hétfő         10 óra Főpapi Szent Liturgia az Egyházmegye papságának részvételével.

Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket ezekre az istentiszteleti alkalmakra.

Leave a Comment

Filed under Főpásztor, Istentiszteletek

Dr. Berki Feriz protopresbyter atya halálának 12-ik, és születésének 100-ik évfordulója

2018. Január 7-én volt 12 esztendeje, hogy elhunyt Dr. Berki Feriz protopresbyter atya, aki –Egyházmegyénk elődjének- a Magyar Orthodox Adminisztratúrának az esperese és Székesegyházunk parochusa volt. A megemlékezéshez kapcsolódik, hogy 2017. december 31-én volt Feríz atya születéséne 100-ik évfordulója is.  Hálás szívvel emlékezünk Feríz atyára, és az említett évfordulók alkalmából Január 7-én, vasárnap a Szent Liturgia után Halotti emlékszertartást tartunk.

Leave a Comment

Filed under Esemény

Egyházközségi Hírlevél

Január 7.

A Szent Próféta, Előhírnök és Keresztelő János főünnepe.

Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked. (6. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Újévi üdvözlet

“Üdvözítsd, Isten, a Te népedet, és álld meg a Te örökségedet”

A Szent Liturgia ezen áldó szavaival kívánunk Istentől áldott Új Esztendőt minden kedves Testvérünknek és Olvasónknak!
 Január 1-én, vasárnap -az Úr körülmetélése és Nagy Szent Vazul cezáriai érsek ünnepén- délelőtt 10 órakor Szent Liturgia lesz Székesegyházunkban, amely után  Könyörgő istentiszteletet  végzünk, Isten áldását kérve az Új Esztendőre.

Leave a Comment

Filed under Űnnepek

Egyházközségi Hírlevél

December 31.

Vízkereszt előtti vasárnap. Szentéletű Melánia.

Istentől áldott Új Esztendőt kívánunk minden kedves Testvérünknek és Olvasónknak!

Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az Életetadónak: Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető. (1. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Új kormányzó főpap a Magyar Orthodox Egyházmegye élén

Az új kormányzó főpap kinevezéséről a következő linken olvashatunk:

A Bécsi és Ausztriai, valamint a Budapesti és Magyarországi Egyházmegyék kormányzó főpásztori posztjára kinevezést nyer Antonyij zvenyigorodi püspök

Leave a Comment

Filed under Esemény, Főpásztor

Karácsonyi ünnepi istentiszteletek

1. December 24-én, vasárnap – Karácsony előünnepén- 10 órakor Szent Liturgiát végzünk, majd a proszfora sztás után, kb 12,15-kor szolgáljuk az ünnepi Esti istentiszteletet.

2. December 25-én, hétfőn, Karácsony ünnepén délelőtt 10 órakor Főpapi Szent Liturgia lesz, amelyet kormányzó főpapunk Tyihon püspök atya szolgál a Székesegyház papságának részvételével.

3. December 26-án, kedden -Isten Szülőjének főünnepén- délelőtt 10 órakor Szent Liturgiát szolgálunk Székesegyházunkban.

4. December 27-én, szerdán-Szent István apostol, archidiakonus, első vértanú ünnepén- délelőtt 10 órakor Szent Liturgia lesz Székesegyházunkban.

Minden kedves Testvérünknek és Olvasónknak Istentől áldott Karácsonyt kívánunk!

Leave a Comment

Filed under Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

December 24.

 Szent atyák vasárnapja. Szent Eugénia vértanúnő.

A feltámadás örvendetes hírét, megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat. (4. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Orthodox műsor a Mária Rádióban

December 11-én, hétfőn délelőtt 10 óra 50-kor „Bizánci forrás” címen orthodox műsor hallható a Mária Rádióban, Varga Márta szerkesztésében.                                                                

 

A tartalomból:
-Részletek a Nagyboldogasszony Székesegyházban megtartott Karácsonyi koncertből

– Hilárion volokolamszki metropolita: “Az imádságról” című könyvének bemutatója

A műsor vendége Magyar István protoierej atya.

A Mária Rádió műsora interneten a következő linken hallható:

http://www.popularis.hu/radio/maria/

Leave a Comment

Filed under Esemény