Istentiszteletek

 Október 23-án, vasárnap, Szent Jakab apostolnak, az Úr testvérének az ünnepén,  délelőtt 10 órakor Szent Jakab Liturgiája lesz Székesegyházunkban, amelyet kormányzó főpapunk Hilárion metropolita szolgál, a Nagyboldogasszony Egyházközség papságával. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket erre a különleges alkalomra!

Miután Székesegyházunkban még folytatódnak az utómunkálatok, fokozatosan térünk vissza a vasárnapon kivűli istentiszteletek végzéséhez.

Vasárnapi Liturgiákon kívűl szombati és ünnepi istentiszteletek Októberben:

Október  1. szombat    16 óra Esti istentisztelet

Október  15. szombat   16 óra Esti istentisztelet

Október 26. Szerda    7,30 Szent Liturgia   Szent Demeter nagyvértanú

Október  29. szombat  16 óra Esti istentisztelet

A You Tube csatornán továbbra is lehetőség van bekapcsolódni a vasárnapi Szent Liturgiába, illetve később megtekinteni azt a következő linkre kattintva:

https://www.youtube.com/channel/UCifP60cTpiDjS1IRvQwRPTg/featured

Leave a Comment

Filed under Hír

Egyházközségi Hírlevél

Október 2. Vasárnap

Pünkösd utáni 19. vasárnap.

Szent Kyprianosz vértanú. Szent Jusztina vértanú szűz.

Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat. (7. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Szeptember 25. Vasárnap

Pünkösd utáni 18. vasárnap.

Radonyezsi Szent Szergiosz elhunyta. Szent Eufroszina.

Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked.  (6. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Szeptember 18. Vasárnap

Keresztfelmagasztalás utáni vasárnap.

Gortynai Csodatevő Szent Evméniosz. Szent Iréné vértanúnő.

Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges feltámadásával.  (5. hang, tropárion). Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Szeptember 11. Vasárnap

Keresztfelmagasztalás előtti vasárnap.

Szent Theodóra. Valaámi Szent Szergiosz és Germanosz.

A feltámadás örvendetes hírét, megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat. (4. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Szeptember 4. Vasárnap

Pünkösd utáni 12. vasárnap.

Szent Mózes próféta. Szent Vavilász vértanú.

Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált, elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket, és megadta a világnak a nagy irgalmat. (3. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Augusztus 28. Vasárnap

Pünkösd utáni 11. vasárnap.

Ethiópiai Szent Mózes.

Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan élet, megölted a poklot az Istenség villámával, midőn pedig a halottakat a föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életetadó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked. (2. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Augusztus 21. Vasárnap

Pünkösd utáni 10. vasárnap.

Szent Thaddeosz (Tádé) apostol.

Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az Életetadónak: Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető. (1. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Augusztus 14. Vasárnap

Pünkösd utáni 9. vasárnap.

Szent Mikeás próféta.

A magasságból szállottál alá, Könyörületes, elfogadtad a háromnapos eltemettetést, hogy minket megszabadíts a szenvedésektől, Életünk és Feltámadásunk, mi Urunk, dicsőség Néked. (8. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Augusztus 7. Vasárnap

Pünkösd utáni 8. vasárnap.

Szent Dométiosz vértanú.

Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat. (7. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél