Szent Liturgia a You Tube csatornán

A covid vírus okozta járvány miatt továbbra is hatósági szabályozások vannak érvényben.

A szájmaszk viselése a közterületeken és az istentiszteleteken résztvevőknek kötelező!!!

Mivel Székesegyházunkban a felújítási munkálatok folytatódnak, istentiszteleteinket továbbra is a hittan teremben végezzük, amelynek befogadó képessége erősen korlátozott. 

A hittan teremben -további rendelkezésig- maximum 15 fő vehet részt az istentiszteleteken.

Kérjük a 60 évesnél idősebb Testvéreinket, -és azokat is, akik influenza, vagy megfázás tüneteit fedezik fel magukon-, hogy otthonukban imádkozzanak és a You Tube csatornán kövessék a Szent Liturgiát.

Amíg a hittan teremben tartjuk az istentiszteleteket,  a You Tube csatornán továbbra is lehetőség van bekapcsolódni a Szent Liturgiába, illetve később megtekinteni azt a következő linkre kattintva:

https://www.youtube.com/channel/UCifP60cTpiDjS1IRvQwRPTg/featured

 Kérjük a kedves Testvéreket a fenti rendelkezések betartására!

Kérjük kedves Testvéreink állhatatos imádságát, hogy Isten Szülőjének segítségével, mielőbb -újra- Székesegyházunkban végezhessük istentiszteleteinket!

Leave a Comment

Filed under Hír, Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

Január 24.

Vasárnap. Pünkösd utáni 31. vasárnap.

Szentéletű Római  Xénia. Szentéletű Olymposzi Dionysziosz.

A magasságból szállottál alá, Könyörületes, elfogadtad a háromnapos eltemettetést, hogy minket megszabadíts a szenvedésektől, Életünk és Feltámadásunk, mi Urunk, dicsőség Néked. (8. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Január 17.

Vasárnap. Pünkösd utáni 29. vasárnap. Nagy Szent Antóniosz.

Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat. (7. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Január 10.

Vasárnap. Vízkereszt utáni vasárnap. Szent Gergely nysszai püspök. Szent Dometianosz melitinai püspök.

Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked.  (6. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Január 3. Vasárnap. Vízkereszt előtti vasárnap.

Szent Malakiás próféta. Szent Gordiosz vértanú.

Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, Ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges feltámadásával.  (5. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Újévi üdvözlet

“Üdvözítsd, Isten, a Te népedet, és álld meg a Te örökségedet”

A Szent Liturgia ezen áldó szavaival kívánunk Istentől áldott Új Esztendőt minden kedves Testvérünknek és Olvasónknak!

Leave a Comment

Filed under Űnnepek

Egyházközségi Hírlevél

December 27.

Vasárnap. Karácsony utáni vasárnap.

Szent István apostol, archidiakonus, első vértanú.

 

A feltámadás örvendetes hírét, megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat. (4. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Karácsony

Minden kedves Testvérünknek és Olvasónknak Istentől áldott, boldog Karácsonyt és jó egészséget kívánunk!

Leave a Comment

Filed under Űnnepek

Szent Liturgia Karácsony ünnepén

Kedves Testvérek!

Sajnos Székesegyházunk még alkalmatlan istentiszteletek végzésére. Azonban jó hírrel szolgálhatok a közeledő Karácsony ünnepére.
Kormányzó főpapunk, Márk metropolita áldásával a Karácsony ünnepi Szent Liturgiát -tekintettel a várható nagyobb hívő létszámra- nem a hittan teremben, hanem a szomszédos (Március 15. téren, Erzsébet híd mellett található) Nagyboldogasszony Belvárosi Főplébánia (római katholikus) templomában fogjuk megtartani. A templom megközelítése egyszerű, hiszen Székesegyházunktól néhány lépésre található az Erzsébet híd irányában. 
A Szent Liturgia nem a megszokott időpontban, 10 órakor kezdődik, hanem 11,30-kor (fél 12-kor).
A templom befogadóképessége (az egymástól másfél méter távolságot figyelembe véve) kb 150 fő, minden szempontból megfelel a járványügyi előírásoknak. Ez azt jelenti, hogy aki szeretne gyónni és áldozni, részt venni az ünnepi Liturgián, bátran jöjjön a templomba. Ezt most javaslom is minden hívünknek, hiszen hónapok óta sokaknak nem volt lehetősége templomi istentiszteletre, gyónásra, áldozásra.
Az ünnepi Szent Liturgia időpontja:
2020. December 25. Péntek  Karácsony ünnepe 11 óra 30 perc (délelőtt fél 12).
Belvárosi Főplébánia temploma, V. kerület Március 15 tér (ERzsébet híd mellett).
Ha kérdés lenne, elérhető vagyok:
Telefon: +36 30 210 7864
Áldott ünnepi készülődést kívánok és szeretettel várunk mindenkit,
István atya

Leave a Comment

Filed under Esemény, Hír

Egyházközségi Hírlevél

December 20.

Vasárnap. Szent atyák vasárnapja.

Istenhordozó Szent Ignátiosz antióchiai püspök vértanú.

Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált, elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket, és megadta a világnak a nagy irgalmat. (3. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél