Szent Liturgia a You Tube csatornán

A covid vírus mutánsai újra terjednek. Sajnos egyre több a fertőzött és egyre többen szorulnak kórházi ápolásra. Ezért kérjük a kedves Testvéreket, hogy tartsanak be minden védelmi előírást utazáskor és a hittan teremben is.  

A hittan teremben, a Szent Liturgián résztvevőknek a maszk viselése újra kötelező!!!

Székesegyházunkban a felújítási munkálatok nem haladnak a terveknek megfelelően, így istentiszteleteinket -sajnos- továbbra is a hittan teremben kell végeznünk, amelynek befogadó képessége erősen korlátozott. 

Amíg a hittan teremben tartjuk az istentiszteleteket,  a You Tube csatornán továbbra is lehetőség van bekapcsolódni a Szent Liturgiába, illetve később megtekinteni azt a következő linkre kattintva:

https://www.youtube.com/channel/UCifP60cTpiDjS1IRvQwRPTg/featured

Kérjük kedves Testvéreink állhatatos imádságát, hogy Isten Szülőjének segítségével, mielőbb -újra- Székesegyházunkban végezhessük istentiszteleteinket!

Imádkozzunk a járvány mielőbbi megszűnéséért, a betegekért és az elhunytakért.

Leave a Comment

Filed under Hír, Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

November 28.

Pünkösd utáni 30. vasárnap.

Új Szent István vértanú. Szent Irinarchosz vértanú.

Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked.  (6. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

November 21.

Szűz Mária bevezetése a templomba.

Ma van Isten jóakaratának előképe, és az emberek üdvözülésének előhirdetése; Isten templomában a Szűz tündöklően megmutatkozik, és a Krisztust mindeneknek előre hirdeti. Kiáltsunk Hozzá mi is hangosan: Örvendezz, az Alkotó gondviselésének beteljesedése. („Szűz Mária bevezetése a templomba” ünnepének Tropárionja) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

November 14.

Pünkösd utáni 25. vasárnap.

Szent Fülöp apostol.

A feltámadás örvendetes hírét, megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat. (4. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

November 7.

Pünkösd utáni 24. vasárnap.

Melitinai 33 Szent vértanú. Szentéletű Lázár.

Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált, elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket, és megadta a világnak a nagy irgalmat. (3. hang, tropárion). Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Téli időszámítás

Október 31-én -vasárnap- hajnali 3 órakor kezdődik a téli időszámítás. Ez azt jelenti, hogy vasárnap hajnalban az óramutatókat vissza kell állítani 3 óráról 2 órára. Célszerű az említett műveletet szombaton este elvégezni (pl. 21 óráról 20 órára visszaállítani a mutatókat), hogy vasárnap reggel ne érjen bennünket meglepetés.

Leave a Comment

Filed under Hír

Egyházközségi Hírlevél

Október 31.

Pünkösd utáni 22. vasárnap.

Szent Sztáchysz, Apellisz, Ampliasz, Urbanosz, Narkisszosz és Arisztovulosz apostolok a 70 közül. Szent Epimachosz vértanú.

Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan élet, megölted a poklot az Istenség villámával, midőn pedig a halottakat a föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életetadó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked. (2. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Október 24.

Pünkösd utáni 23. vasárnap.

Szent Arethasz és Szynklitiké vértanúk.

Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az Életetadónak: Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető. (1. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Október 17.

A VII. egyetemes zsinat atyáinak emléke.

Szent Hózeás próféta. Krisziszben eltemetett Szent András vértanú.

A magasságból szállottál alá, Könyörületes, elfogadtad a háromnapos eltemettetést, hogy minket megszabadíts a szenvedésektől. Életünk és Feltámadásunk, mi Urunk, dicsőség Néked. (Tropárion 8. hang) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Október 10.

Pünkösd utáni 20. vasárnap.

Szent Evlampiosz és Evlampia vértanúk.

Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat. (7. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél