Istentiszteletek

 

 Istentiszteletek Szeptember 24-től Október 1-ig:

 

 

 

 

Szeptember 24. vasárnap             10 óra  Szent Liturgia. Pünkösd utáni 18. vasárnap. Szent Thekla nagyvértanú. Szent Nikandrosz és Vladiszláv.

Szeptember 27. szerda                  17 óra  Lenyugvási istentisztelet Akathysztosz Hymnosszal.

Október  1. vasárnap                      10 óra   Szent Liturgia. Pünkösd utáni 19. vasárnapSzűz Mária oltalma. Szent Ananiás apostol. Énekszerző Szent Romanosz.

 

A You Tube csatornán továbbra is lehetőség van bekapcsolódni a vasárnapi Szent Liturgiába, illetve később megtekinteni azt a következő linkre kattintva:

Közv Nagyboldogasszony Magyar Orthodox Egyházközség – YouTube

Leave a Comment

Filed under Hír

Egyházközségi Hírlevél

Szeptember 24.

Vasárnap. Pünkösd utáni 18. vasárnap.

Szent Nikandrosz és Vladiszláv. Szent Thekla nagyvértanú.

 Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat. (7. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Szeptember 17.

A Szent Kereszt felmagasztalása utáni vasárnap.

Szent Zsófia és leányai: Pisztisz, Elpisz és Agapé vértanúk.

 Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked.  (6. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Szeptember 10.

A Szent Kereszt felmagasztalása előtti vasárnap.

Szent Minodóra, Mitrodóra és Nymfodóra vértanúnők.

 Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges feltámadásával.  (5. hang, tropárion). Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Szeptember 3.

Pünkösd utáni 13. vasárnap.

Szent Theoktisztosz és Anthimosz vértanúk.

 A feltámadás örvendetes hírét, megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt  Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat. (4. hang, tropárion). Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Augusztus 27.

Vasárnap. Pünkösd utáni 12. vasárnap.

Nagy Szent Pimen.

Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált, elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket, és megadta a világnak a nagy irgalmat. (3. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Augusztus 20.

Pünkösd utáni 11. vasárnap.

Szent István király. Szent Sámuel próféta.

Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan élet, megölted a poklot az Istenség villámával, midőn pedig a halottakat a föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életetadó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked. (2. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Augusztus 13.

Vasárnap. Pünkösd utáni 10. vasárnap.

Szent Maximosz hitvalló.

Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az Életetadónak: Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető. (1. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Augusztus 6. Vasárnap.

Az Úr szineváltozása.

 

 

Megdicsőültél a hegyen Krisztus Isten, megmutatván tanítványaidnak a Te dicsőségedet amennyire elbírhatták. Ragyogtasd fel nékünk bűnösöknek is, a Te örök világosságodat, Isten Szülőjének közbenjárására. Világosságot adó, dicsőség Néked. (az ünnep tropárionja) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Július 30.

Vasárnap. Pünkösd  utáni 8. vasárnap.

Szent Szilász és Sziluánosz apostolok a 70 közül.

Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat. (7. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél