Könyörgő istentisztelet

Június 10-én, vasárnap, a Szent Liturgia után Könyörgő istentiszteletet végzünk betegségekben szenvedő testvéreinkért.

Leave a Comment

Filed under Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

Június 10.
Pünkösd utáni 2. vasárnap.
Szent Timótheosz pruszai püspök vértanú.
Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az Életetadónak: Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető. (1. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Könyörgő istentisztelet Isten Szülőjéhez

Június 3-án, vasárnap,  a Szent Liturgia után Könyörgő istentiszteletet tartunk Isten Szülőjéhez, Egyházközségünk és Székesegyházunk Pártfogójához.

Leave a Comment

Filed under Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

Június 3.

Minden Szentek Vasárnapja.

 A világon szerte elhullt vértanúid vérével, mint bíborral és selyemmel felékesített Egyházad, így kiállt általuk Hozzád, Krisztus Isten: Áraszd könyörületedet a Te Népedre, ajándékozz békét népességednek, és a mi lelkünknek a nagy irgalmat. (Minden szentek vasárnapjának tropárionja) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél, Без рубрики

Könyörgő istentisztelet Isten Szülőjéhez

Május 20-án, vasárnap,  a Szent Liturgia után Könyörgő istentiszteletet tartunk Isten Szülőjéhez, Egyházközségünk és Székesegyházunk Pártfogójához.

Leave a Comment

Filed under Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

Május 20.

Az I. egyetemes zsinat atyáinak vasárnapja.

Szent Thallaleosz vértanú. Moszkvai Szent Alexiosz ereklyéinek  megtalálása.

Fölöttéb dicsőített vagy Krisztus Istenünk, aki atyáinkat földi fényforrásoknak állítottad, és általuk mindnyájunkat az igaz hitre vezéreltél. Nagyirgalmú, dicsőség Néked. (Az I. egyetemeszsinat atyáinak tropárionja) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Május 6.

Szamariai asszony vasárnapja. Béketűrő Szent Jób.

KRISZTUS FELTÁMADT HALOTTAIBÓL, HALÁLLAL ELTIPORVÁN A HALÁLT, ÉS A SÍRBAN LÉVŐKNEK ÉLETET AJÁNDÉKOZVÁN.

Az ünnepi időszak közepén, itasd meg a szomjazó lelkemet, az istenfélelemnek vizével, mert megmondtad mindeneknek, Üdvözítő: Aki szomjúhozik, jöjjön Énhozzám és igyék. Életnek Forrása, Krisztus Isten, dicsőség Néked. (Szamariai asszony vasárnapjának Tropárionja) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Könyörgő istentisztelet Isten Szülőjéhez

Április 29-én, vasárnap,  a Szent Liturgia után Könyörgő istentiszteletet tartunk Isten Szülőjéhez, Egyházközségünk és Székesegyházunk Pártfogójához.

Leave a Comment

Filed under Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

Április 29.

Inaszakadt vasárnapja. Kyzikoszi 9 Szent vértanú

 KRISZTUS FELTÁMADT HALOTTAIBÓL, HALÁLLAL ELTIPORVÁN A HALÁLT, ÉS A SÍRBAN LÉVŐKNEK ÉLETET AJÁNDÉKOZVÁN.

A sokféle bűnöktől és helytelen tettektől, rútul megbénult lelkemet emeld föl Uram isteni pártfogásoddal, amiképen egykor a bénát is felemelted, hogy üdvözülve így kiáltsak Hozzád: Óh irgalmas Krisztus, dicsőség a Te hatalmadnak.

(Inaszakadt vasárnapjának Kondákionja) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Könyörgő istentisztelet Isten Szülőjéhez

Április 22-én, vasárnap,  a Szent Liturgia után Könyörgő istentiszteletet tartunk Isten Szülőjéhez, Egyházközségünk és Székesegyházunk Pártfogójához.

Leave a Comment

Filed under Istentiszteletek