Az ünnepi időszak istentiszteletei (Augusztus 14-20).

dorm31

  • Augusztus 14-én, hétfőn -Nagyboldogasszony ünnepének előestéjén- 15 órakor Könyörgő Kánont végzünk Isten Szülőjéhez, majd közvetlenül a Kánon után Virrasztó istentisztelet lesz Székesegyházunkban.
  • Augusztus 15. kedd Szűz Mária elhunyta (Nagyboldogasszony) ünnepe. Délelőtt 10 órakor ünnepi Szent Liturgia lesz, majd a Liturgia után körmenet.
  • Augusztus 20.   vasárnap Szent István király ünnepe. Délelőtt 10 órakor főpapi Szent Liturgia, amelyet Egyházmegyénk   kormányzó főpapja, Tyihon podolszki püspök atya szolgál a Székesegyház papságának részvételével. A Szent Liturgiát körmenet zárja, majd –az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően- a templomkertben ünnepi    állófogadás lesz, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a kedvesTestvéreket.

Leave a Comment

Filed under Esemény, Űnnepek

Körmenet Nagyboldogasszony ünnepére

Székesegyházunk és Egyházközségünk Augusztus 15-én ünnepli Pártfogójának ünnepét (Szűz Mária elhunyta, Nagyboldogasszony). Az ünnepre való előkészületként Augusztus 13-án, vasárnap a Szent Liturgia után körmenetet tartunk a templom körül.

Leave a Comment

Filed under Esemény

Egyházközségi Hírlevél

Augusztus 13.

Pünkösd utáni 10. vasárnap. Szent Maximosz hitvalló.

Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az Életetadónak: Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető. (1. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Istentiszteletek Székesegyházunkban Augusztus 6-tól Augusztus 13-ig

Székesegyházunkban Augusztus 6-tól Augusztus 13-ig a következő magyar nyelvű istentiszteleteket szolgáljuk:

 

 

Augusztus 6. Vasárnap.      9,30  Imaórák. Az Úr színeváltozása.

                                                     10 óra Szent Liturgia. Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez.

Augusztus 7. Hétfő               17 óra Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez.

Augusztus 8. kedd               9,30 Szent Liturgia. Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez.

Augusztus 9. szerda            17 óra Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez.

Augusztus 10. Csütörtök   17 óra Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez.

Augusztus 11. péntek           9,30 Szent Liturgia. Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez.

Augusztus 12. szombat      15 óra Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez.

Augusztus 13.  vasárnap    9,30  Imaórák. Pünkösd utáni 10. vasárnap

                                                    10 óra  Szent Liturgia. Körmenet. Könyörgő Kánon Isten Szülőjéhez.

Leave a Comment

Filed under Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

Augusztus 6.

Az Úr színeváltozása.

Megdicsőültél a hegyen Krisztus Isten, megmutatván tanítványaidnak a Te dicsőségedet amennyire elbírhatták. Ragyogtasd fel nékünk bűnösöknek is, a Te örök világosságodat, Isten Szülőjének közbenjárására. Világosságot adó, dicsőség Néked. (az ünnep tropárionja) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Július 30.

Pünkösd utáni 8. vasárnap.

Szent Szilász és Sziluánosz apostolok a 70 közül.

Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat. (7. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Istentiszteletek Székesegyházunkban Július 23-tól Július 30-ig

Székesegyházunkban Július 23-tól Július 30-ig a következő magyar nyelvű istentiszteleteket szolgáljuk:

 

 

Július 23. Vasárnap.      9,30  Imaórák

                                              10 óra Szent Liturgia. Pünkösd utáni 7. vasárnap

Július  25.   kedd              9,30  Szent Liturgia. Szent Anna, az Istenszülő anyjának elhunyta.

Július 26.   szerda           17 óra  Esti istentisztelet

Július 27. csütörtök       9,30  Szent Liturgia. Szent Pantaleimon nagyvértanú.

Július 29. szombat         15 óra Virrasztó istentisztelet

Július 30.  vasárnap      9,30  Imaórák
                                              10 óra  Szent Liturgia.  Pünkösd utáni 8. vasárnap

Leave a Comment

Filed under Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

Július 23.

Pünkösd utáni 7. vasárnap.

Szent Trofimosz és Theofilosz vértanúk.

Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked. (6. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Istentiszteletek Székesegyházunkban Július 16-tól Július 23-ig

Székesegyházunkban Július 16-tól Július 23-ig a következő magyar nyelvű istentiszteleteket szolgáljuk:

 

 

Július 16. Vasárnap.      9,30  Imaórák

                                              10 óra Szent Liturgia. Az első hat egyetemes zsinat atyáinak vasárnapja 

Július  19.   szerda          9,30  Szent Liturgia

Július 19.   szerda           17 óra  Esti istentisztelet

Július 20. csütörtök     9,30  Szent Liturgia. Szent Illés próféta

Július 23.  vasárnap      9,30  Imaórák
                                              10 óra  Szent Liturgia.  Pünkösd utáni 7. vasárnap

Leave a Comment

Filed under Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

Július 16.

Az első hat egyetemes zsinat atyáinak emlékezete.

Szent Athinogenisz vértanú .

 Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges feltámadásával. (5. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél