Szent Liturgia a You Tube csatornán

Továbbra is érvényben vannak a járvánnyal kapcsolatos korlátozások.

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy fokozottan tartsanak be minden járványügyi előírást utazáskor, közterületen és a hittan teremben is.

A szájmaszk viselése a közterületeken és az istentiszteleteken résztvevőknek kötelező!!!

Székesegyházunkban a felújítási munkálatok nem haladnak a terveknek megfelelően, így istentiszteleteinket továbbra is a hittan teremben kell végeznünk, amelynek befogadó képessége erősen korlátozott. 

Kérjük a 60 évesnél idősebb Testvéreinket, -és azokat is, akik influenza, vagy megfázás tüneteit fedezik fel magukon-, hogy otthonukban imádkozzanak és a You Tube csatornán kövessék a Szent Liturgiát.

Amíg a hittan teremben tartjuk az istentiszteleteket,  a You Tube csatornán továbbra is lehetőség van bekapcsolódni a Szent Liturgiába, illetve később megtekinteni azt a következő linkre kattintva:

https://www.youtube.com/channel/UCifP60cTpiDjS1IRvQwRPTg/featured

Kérjük kedves Testvéreink állhatatos imádságát, hogy Isten Szülőjének segítségével, mielőbb -újra- Székesegyházunkban végezhessük istentiszteleteinket!

Imádkozzunk a járvány mielőbbi megszűnéséért, a betegekért és az elhunytakért.

Leave a Comment

Filed under Hír, Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

Április 18.

Vasárnap. Nagyböjt V. vasárnapja. Egyiptomi Szentéletű Mária.

Janinai Új Szent János vértanú. Szent Kozmász hitvalló.

A feltámadás örvendetes hírét, megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat. (4. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Fontos közlemény a Nagy Heti és a Húsvéti istentiszteletekkel kapcsolatban

Előzetes jelzések szerint a Székesegyház felújítása -sajnos- a Nagy Heti és Húsvéti ünnepekre sem készül el, ezért ott nem lehet istentiszteleteket végezni. A Nagy Heti szertartások typikoni előírásai miatt ezeket az istentiszteleteket a hely és a felszereltség hiánya  miatt lehetetlen a hittan teremben előírás szerint elvégezni. Ezért a hittan teremben nem tartunk a Nagy Héten istentiszteletet.

Helyette Nagy Pénteken és Nagy Szombaton Gyöngyösön, a Szent Miklós tiszteletére szentelt templomban (Gyöngyös, Vachott Sándor u. 12)  lesznek az istentiszteletek, amelyekbe a You Tube csatornán lehet bekapcsolódni, illetve később megtekinteni a felvételt:                                                                             

https://www.youtube.com/channel/UCifP60cTpiDjS1IRvQwRPTg/featured    

Április 30. Nagy Péntek:

Nagy Pénteken:   10,30 órakor Nagy (Királyi) imaórák                                   12 órakor Esti  istentisztelet a Sírlepel kivitelével (Sírbatétel)

Május 1. Nagy Szombat:

Nagy Szombaton:  10 órakor Hajnali istentisztelet                                           11,30 órakor Szent Liturgia amely után ételszentelést tartunk.

Május 2-án, Húsvét Vasárnap -mint Karácsony ünnepén is- az ünnepi Szent Liturgiát -tekintettel a várható nagyobb hívő létszámra- nem a hittan teremben, hanem a szomszédos (Március 15. téren, Erzsébet híd mellett található) Nagyboldogasszony Belvárosi Főplébánia (római katholikus) templomában fogjuk megtartani 11,30-kor amely után közvetlenül megáldjuk a húsvéti eledeleket.

Kérdés, érdeklődés esetén elérhetőség:
Telefon: +36 30 210 7864

Leave a Comment

Filed under Hír, Űnnepek

Egyházközségi Hírlevél

Április 11.

Vasárnap. Nagyböjt IV. vasárnapja. Lépcsős Szent János emléke.

Szent Anzipász pergamoszi püspök vértanú.

Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált, elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket, és megadta a világnak a nagy irgalmat. (3. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

 Április 4.

Vasárnap. Nagyböjt III. vasárnapja. Kereszthódolás  vasárnapja.

 Szent József énekszerző. Maleoszi Szent György.

Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan élet, megölted a poklot az Istenség villámával, midőn pedig a halottakat a föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életetadó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked. (2. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Nyári időszámítás

Kedves Testvérek!

Március 28-án -vasárnap- hajnali 2 órakor kezdődik a nyári időszámítás. Ez azt jelenti, hogy vasárnap hajnalban az óramutatókat előre kell állítani 2 óráról 3 órára. Célszerű az említett műveletet szombaton este elvégezni (pl. 20 óráról 21 órára előreállítani a mutatókat), hogy vasárnap reggel ne érjen bennünket meglepetés.

Leave a Comment

Filed under Hír

Egyházközségi Hírlevél

Március 28.

Vasárnap. Nagyböjt II. vasárnapja. Palamasz Szent Gergely emléke. Új Szent Hilárion.

 Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az Életetadónak: Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető. (1. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Március 21.

Vasárnap. Nagyböjt I. vasárnapja (Orthodoxia  vasárnapja).

Szentéletű Jakab hitvalló.

A magasságból szállottál alá, Könyörületes, elfogadtad a háromnapos eltemettetést, hogy minket megszabadíts a szenvedésektől, Életünk és Feltámadásunk, mi Urunk, dicsőség Néked. (8. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Március 14.

Vasárnap. Vajhagyó  vasárnap.

Szentéletű Benedek.

Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat. (7. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Március 7.

Vasárnap. Húshagyó  vasárnap. Cherszoni püspök vértanúk

Szent Vazul, Efrém, Evgéniosz, Kapiton és Ethériosz.

Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked.  (6. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél