Szent Liturgia a You Tube csatornán

Újra szabadon, korlátozás nélkül  látogathatóak a templomi istentiszteletek.  Mivel Székesegyházunkban felújítási munkálatok zajlanak, istentiszteleteinket továbbra is a hittan teremben tartjuk, amelynek befogadó képessége erősen korlátozott. Ebből adódóan számolni kell azzal is, hogy nagyobb létszám esetén a résztvevők egy részének az udvaron jut csak hely.

A szájmaszk viselése az istentiszteleteken továbbra is szükséges.

Amíg a hittan teremben tartjuk az istentiszteleteket,  a You Tube csatornán továbbra is lehetőség van bekapcsolódni a Szent Liturgiába, illetve később megtekinteni azt a következő linkre kattintva:

https://www.youtube.com/channel/UCifP60cTpiDjS1IRvQwRPTg/featured

 

Leave a Comment

Filed under Hír, Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

Július 5.

Pünkösd utáni 4. vasárnap.

Athoszi Szent Athanásziosz.

Radonyezsi Szent  Szergiosz ereklyéinek átvitele.

 Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált, elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket, és megadta a világnak a nagy irgalmat. (3. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Június 28.

Pünkösd utáni 3. vasárnap.

Szent Kyrosz és János csodatevő szent-szegények

Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan élet, megölted a poklot az Istenség villámával, midőn pedig a halottakat a föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életetadó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked. (2. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Június 21.

Pünkösd utáni 2. vasárnap.

Tarzoszi Szent Julianosz vértanú.

Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az Életetadónak: Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető. (1. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Szent Liturgia a You Tube csatornán Minden Szentek Vasárnapján

A járvánnyal kapcsolatos biztonsági intézkedések továbbra is megmaradtak (egymástól másfél méter távolság, szájmaszk viselése stb). Mivel még a Székesegyházban is tartanak a felújítási munkálatok, istentiszteleteinket továbbra is a hittan teremben tartjuk.

Június hónapban változatlanul  csak a vasárnapi Szent Liturgiákat tartjuk meg, délelőtt 10 órakor, amelyen a hittanterem  erősen korlátozott befogadó képessége miatt– továbbra is maximum 15 fő vehet részt és a maszk viselése kötelező!!!

Továbbra is azt tanácsoljuk 60 évesnél idősebb Testvéreinknek, és azon híveinknek, akik idős hozzátartozójukkal élnek egy háztartásban,  hogy a járvány megszűnéséig inkább otthonukban imádkozzanak. 

Az otthon imádkozóknak a You Tube csatornán továbbra is lehetőség van bekapcsolódni a Szent Liturgiába, illetve később megtekinteni azt a következő linkre kattintva:

https://www.youtube.com/channel/UCifP60cTpiDjS1IRvQwRPTg/featured

Leave a Comment

Filed under Hír, Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

Június 14.

Minden Szentek Vasárnapja.

Szent Elisszeus próféta. Szent Methódiosz konstantinápolyi érsek.

A magasságból szállottál alá, Könyörületes, elfogadtad a háromnapos eltemettetést, hogy minket megszabadíts a szenvedésektől. Életünk és Feltámadásunk, mi Urunk, dicsőség Néked. (Tropárion 8. hang) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Szent Liturgia a You Tube csatornán Pünkösd vasárnap

A járvánnyal kapcsolatos biztonsági intézkedések továbbra is megmaradtak (egymástól másfél méter távolság, szájmaszk viselése stb). Mivel még a Székesegyházban is tartanak a felújítási munkálatok, istentiszteleteinket továbbra is a hittan teremben tartjuk.

Június hónapban változatlanul  csak a vasárnapi Szent Liturgiákat tartjuk meg, délelőtt 10 órakor, amelyen -a hittanterem  erősen korlátozott befogadó képessége miatt- továbbra is maximum 15 fő vehet részt és a maszk viselése kötelező!!!

Továbbra is azt tanácsoljuk 60 évesnél idősebb Testvéreinknek, és azon híveinknek, akik idős hozzátartozójukkal élnek egy háztartásban,  hogy a járvány megszűnéséig inkább otthonukban imádkozzanak. 

Az otthon imádkozóknak a You Tube csatornán továbbra is lehetőség van bekapcsolódni a Szent Liturgiába, illetve később megtekinteni azt a következő linkre kattintva:

https://www.youtube.com/channel/UCifP60cTpiDjS1IRvQwRPTg/featured

Leave a Comment

Filed under Hír, Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

Június 7.

Pünkösd Vasárnap.

Áldott vagy Te Κrisztus Istenünk, aki a halászokat bölcsekké tetted, leküldvén reájuk a Szent Lelket; és általuk megragadtad a földkerekséget. Embereket szerető, dicsőség Néked. (Pünkösdi tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Szent Liturgia a You Tube csatornán az I. egyetemes zsinat atyáinak vasárnapján

A járvánnyal kapcsolatos biztonsági intézkedések továbbra is megmaradtak (egymástól másfél méter távolság, szájmaszk viselése stb). Mivel még a Székesegyházban is tartanak a felújítási munkálatok, istentiszteleteinket továbbra is a hittan teremben tartjuk.

Június hónapban változatlanul  csak a vasárnapi Szent Liturgiákat tartjuk meg, délelőtt 10 órakor, amelyen -a hittanterem  erősen korlátozott befogadó képessége miatt- továbbra is maximum 15 fő vehet részt és a maszk viselése kötelező!!!

Továbbra is azt tanácsoljuk 60 évesnél idősebb Testvéreinknek, és azon híveinknek, akik idős hozzátartozójukkal élnek egy háztartásban,  hogy a járvány megszűnéséig inkább otthonukban imádkozzanak. 

Az otthon imádkozóknak a You Tube csatornán továbbra is lehetőség van bekapcsolódni a Szent Liturgiába, illetve később megtekinteni azt a következő linkre kattintva:

https://www.youtube.com/channel/UCifP60cTpiDjS1IRvQwRPTg/featured

Leave a Comment

Filed under Hír, Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

Május 31.

Az I. egyetemes zsinat atyáinak vasárnapja.

Szent Ermiász vértanú.

Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked.  (6. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél