Szent Liturgia a You Tube csatornán

A járvány miatt részleges korlátozások vannak továbbra is érvényben.

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy fokozottan tartsanak be minden járványügyi előírást utazáskor, közterületen és a hittan teremben is.

A szájmaszk viselése a közterületeken és az istentiszteleteken résztvevőknek szükséges!

Székesegyházunkban a felújítási munkálatok nem haladnak a terveknek megfelelően, így istentiszteleteinket továbbra is a hittan teremben kell végeznünk, amelynek befogadó képessége erősen korlátozott. 

Amíg a hittan teremben tartjuk az istentiszteleteket,  a You Tube csatornán továbbra is lehetőség van bekapcsolódni a Szent Liturgiába, illetve később megtekinteni azt a következő linkre kattintva:

https://www.youtube.com/channel/UCifP60cTpiDjS1IRvQwRPTg/featured

Kérjük kedves Testvéreink állhatatos imádságát, hogy Isten Szülőjének segítségével, mielőbb -újra- Székesegyházunkban végezhessük istentiszteleteinket!

Imádkozzunk a járvány mielőbbi megszűnéséért, a betegekért és az elhunytakért.

Leave a Comment

Filed under Hír, Istentiszteletek

Egyházközségi Hírlevél

Május 9.

Tamás vasárnapja. Szent Miklós ereklyéinek átvitele. Szent Ézsaiás próféta.

KRISZTUS FELTÁMADT HALOTTAIBÓL, HALÁLLAL ELTIPORVÁN A HALÁLT, ÉS A SÍRBAN LÉVŐKNEK ÉLETET AJÁNDÉKOZVÁN.

Krisztus feltámadt!  –   Valóban feltámadt! 

Xριστος Ανεστη!        –     Αλητως Ανεστη!

Христос Βоскресe!   –    Βоистину Βоскресe! Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Szent Liturgia Húsvét Vasárnapján

Sajnos Székesegyházunk még alkalmatlan istentiszteletek végzésére. Azonban részleges jó hírrel szolgálhatok a közeledő Húsvét ünnepére.
Kormányzó főpapunk, Márk metropolita áldásával a Húsvét Vasárnapi ünnepi Szent Liturgiát -tekintettel a várható nagyobb hívő létszámra- nem a hittan teremben, hanem a szomszédos (Március 15. téren, Erzsébet híd mellett található) Nagyboldogasszony Belvárosi Főplébánia (római katholikus) templomában fogjuk megtartani. A templom megközelítése egyszerű, hiszen Székesegyházunktól néhány lépésre található az Erzsébet híd irányában. 
A Szent Liturgia nem a megszokott időpontban, 10 órakor kezdődik, hanem 11,30-kor (fél 12-kor).

Szeretném buzdítani a kedves Testvéreket. hogy a Május 2-i,Húsvéti Szent Liturgiára minél többen jöjjenek, hiszen addig már –úgy gondolom- Egyházközségünk híveinek nagy része megkapja a védőoltást, ami biztonságosabbá teszi az istentiszteleten való részvételt. Ezen túl a Belvárosi katholikus templom befogadó képessége (az egymástól másfél méter távolságot figyelembe véve is) kb 200 fő, minden szempontból megfelel a jelenlegi járványügyi előírásoknak. Ez azt jelenti, hogy aki szeretne gyónni és áldozni, részt venni az ünnepi Liturgián, bátran jöjjön a templomba. Ezt most javaslom is minden hívünknek, hiszen hónapok óta sokaknak nem volt lehetősége templomi istentiszteletre, gyónásra, áldozásra és sokakkal nagyon régen nem találkoztam személyesen.

A Szent Liturgia után megáldjuk a húsvéti eledeleket.

Az ünnepi Szent Liturgia időpontja:
2021. Május 2. Húsvét Vasárnap 11 óra 30 perc (délelőtt fél 12).
Belvárosi Főplébánia temploma, V. kerület Március 15 tér (ERzsébet híd mellett).

Azok számára, akik nem tudnak eljönni, természetesen a Húsvéti Szent Liturgiát is közvetítjük a You Tube csatornán:

https://www.youtube.com/channel/UCifP60cTpiDjS1IRvQwRPTg/featured

Kérdés, érdeklődés esetén elérhetőség:

prot.istvan@gmail.com

Telefon: +36 30 210 7864

Minden kedves Testvérünknek áldott Húsvétot kívánunk!

Krisztus feltámadt!  –   Valóban feltámadt! 

Xριστος Ανεστη!        –     Αλητως Ανεστη!

Христос Βоскресe!   –    Βоистину Βоскресe!

 Szeretettel, 
István atya

Leave a Comment

Filed under Esemény, Hír

Egyházközségi Hírlevél

Május 2.

  HÚSVÉT VASÁRNAP (AZ ÚR FELTÁMADÁSA)

 KRISZTUS FELTÁMADT HALOTTAIBÓL, HALÁLLAL ELTIPORVÁN A HALÁLT, ÉS A SÍRBAN LÉVŐKNEK ÉLETET AJÁNDÉKOZVÁN.

Minden kedves Testvérünknek és minden Olvasónknak áldott Húsvétot kívánunk!

Krisztus feltámadt!  –   Valóban feltámadt! 

Xριστος Ανεστη!        –     Αλητως Ανεστη!

Христос Βоскресe!   –    Βоистину Βоскресe!

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Nagyheti istentiszteletek Gyöngyösön

Előzetes jelzések szerint a Székesegyház felújítása -sajnos- a Nagy Heti és Húsvéti ünnepekre sem készül el, ezért ott nem lehet istentiszteleteket végezni. A Nagy Heti szertartások typikoni előírásai miatt ezeket az istentiszteleteket a hely és a felszereltség hiánya  miatt lehetetlen a hittan teremben előírás szerint elvégezni. Ezért a hittan teremben nem tartunk a Nagy Héten istentiszteletet.

Helyette Nagy Pénteken és Nagy Szombaton Gyöngyösön, a Szent Miklós tiszteletére szentelt templomban (Gyöngyös, Vachott Sándor u. 12)  lesznek az istentiszteletek, amelyekbe a You Tube csatornán lehet bekapcsolódni, illetve később megtekinteni a felvételt:                                                                             

https://www.youtube.com/channel/UCifP60cTpiDjS1IRvQwRPTg/featured  

Április 30. Nagy Péntek:

Nagy Pénteken:   10,30 órakor Nagy (Királyi) imaórák                                   12 órakor Esti  istentisztelet a Sírlepel kivitelével (Sírbatétel)

Május 1. Nagy Szombat:

Nagy Szombaton:  10 órakor Hajnali istentisztelet                                           11,30 órakor Szent Liturgia amely után ételszentelést tartunk.

Híveink közül akinek van lehetősége Gyöngyösre utazni, szeretettel vájuk az istentiszteleteken.

Az istentiszteletek helye:

Gyöngyös, Vachott Sándor u. 12. ( A templom a parochia udvarán található.)

Leave a Comment

Filed under Esemény, Hír

Egyházközségi Hírlevél

Április 25.

Virágvasárnap (Az Úr bevonulása Jeruzsálembe).

 Az általános feltámadást szenvedéseid előtt igazolván, a halottakból felkeltetted Lázárt, Krisztus Isten; ezért mi is mint ama gyermekek, kik a győzelem jelképét hozták Néked, a halál Legyőzőjének, így kiáltunk Hozzád: Oszanna a magasságban! Áldott, aki az Úr nevében jő (Virágvasárnap tropárionja)   Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Április 18.

Vasárnap. Nagyböjt V. vasárnapja. Egyiptomi Szentéletű Mária.

Janinai Új Szent János vértanú. Szent Kozmász hitvalló.

A feltámadás örvendetes hírét, megtudván az angyaltól az Urat követő asszonyok, és elvetvén az ősatyai ítéletet, boldogan mondották az apostoloknak: Legyőzetett a halál, feltámadt Krisztus Isten, ajándékozva a világnak a nagy irgalmat. (4. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Április 11.

Vasárnap. Nagyböjt IV. vasárnapja. Lépcsős Szent János emléke.

Szent Anzipász pergamoszi püspök vértanú.

Örvendezzenek az égiek és vigadjanak a földiek, mert hatalmasat cselekedett karjával az Úr: eltiporta a halállal a halált, elsőszülötté lett a halottak közül, a pokol gyomrából szabadított ki minket, és megadta a világnak a nagy irgalmat. (3. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

 Április 4.

Vasárnap. Nagyböjt III. vasárnapja. Kereszthódolás  vasárnapja.

 Szent József énekszerző. Maleoszi Szent György.

Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan élet, megölted a poklot az Istenség villámával, midőn pedig a halottakat a föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életetadó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked. (2. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Nyári időszámítás

Kedves Testvérek!

Március 28-án -vasárnap- hajnali 2 órakor kezdődik a nyári időszámítás. Ez azt jelenti, hogy vasárnap hajnalban az óramutatókat előre kell állítani 2 óráról 3 órára. Célszerű az említett műveletet szombaton este elvégezni (pl. 20 óráról 21 órára előreállítani a mutatókat), hogy vasárnap reggel ne érjen bennünket meglepetés.

Leave a Comment

Filed under Hír