ÚJ HONLAP

A Nagyboldogasszony Egyházközségnek  új honlapja van, ami a következő linken érhető el:

Nagyboldogasszony székesegyház – A budapesti Nagyboldogasszony magyar ortodox egyházközség

 

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Istentiszteletek

ISTENTISZTELETI REND:

 

 

 

 

Február 4. vasárnap                              10 óra Szent Liturgia Pünkösd utáni 15. vasárnap. Piluszióta Szent Iszidorosz.

Február 7. szerda                                    7,30 óra Szent Liturgia. Szent Parthéniosz lampszákoszi püspök. Szentéletű Lukács. 

Február 10. szombat                              16 óra Esti istentisztelet.

Február 11. vasárnap                             10 óra Szent Liturgia Pünkösd utáni 16. vasárnap. Szent Vlásziosz papvértanú. Szent Theodóra császárné.

 

 A You Tube csatornán továbbra is lehetőség van bekapcsolódni a vasárnapi Szent Liturgiába, illetve később megtekinteni azt a következő linkre kattintva:

Közv Nagyboldogasszony Magyar Orthodox Egyházközség – YouTube

 

Leave a Comment

Filed under Hír

Egyházközségi Hírlevél

Február 4. Vasárnap.

Pünkösd utáni 15. vasárnap.

Piluszióta Szent Iszidorosz.

Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan élet, megölted a poklot az Istenség villámával, midőn pedig a halottakat a föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életetadó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked. (2. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Január 28.

Pünkösd utáni 32. vasárnap.

Szíriai Szent Efrém.

Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az Életetadónak: Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető.  (1. hang, tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Január 21. Vasárnap.

Pünkösd utáni 29. vasárnap.

Szent Neofytosz vértanú.  Szent Maximosz hitvalló.

 A magasságból szállottál alá, Könyörületes, elfogadtad a háromnapos eltemettetést, hogy minket megszabadíts a szenvedésektől. Életünk és Feltámadásunk, mi Urunk, dicsőség Néked. (Tropárion 8. hang) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Január 14. Vasárnap.

Vízkereszt ünnepzárása.

Sinai Szent Atyák.Szent Nina.

Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat. (7. hang, tropárion)

Midőn a Jordánban megkereszteltettél Urunk, megnyilatkozott a Háromságot megillető hódolat; mert az Atya szózata bizony­ságot tett Rólad, szerelmetes Fiának nevezvén Téged, és a Lé­lek galamb képében, igazolta a szózat eredetét. Krisztus Iste­nünk, aki megjelentél és megvilágosítottad a világot, dicsőség Néked. (Vízkereszt ünnepi Tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Egyházközségi Hírlevél

Január 7.

Vízkereszt utáni vasárnap.

Szent, Próféta, Előhírnök és Keresztelő János főünnepe.

Angyali Hatalmak szálltak a sírboltodra, és az őrizők megbénultak; és ott állott Mária, a sírban keresve szeplőtelen Testedet. Meghódítottad a poklot, meg nem kísértetve tőle; találkoztál a Szűzzel, életet ajándékozva. Aki a halottaidból feltámadtál, Urunk, dicsőség Néked.  (6. hang, Tropárion)

Midőn a Jordánban megkereszteltettél Urunk, megnyilatkozott a Háromságot megillető hódolat; mert az Atya szózata bizony­ságot tett Rólad, szerelmetes Fiának nevezvén Téged, és a Lé­lek galamb képében, igazolta a szózat eredetét. Krisztus Iste­nünk, aki megjelentél és megvilágosítottad a világot, dicsőség Néked. (Vízkereszt ünnepi Tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Újévi üdvözlet

” Takarj be minket szárnyaid takarójával és űzz el tőlünk minden ellenséget és támadót; tedd békéssé a mi életünket, Urunk, irgalmazz nekünk és a Te világodnak, és üdvözítsd a mi lelkünket, mint jóságos és embereket szerető.”
Az Esti istentisztelet imájának ezen szavaival kívánunk Istentől áldott Új Esztendőt minden kedves Testvérünknek és Olvasónknak!

Leave a Comment

Filed under Űnnepek

Egyházközségi Hírlevél

December 31. Vasárnap

Karácsony utáni vasárnap.

Szentéletű Melánia. Karácsonyi ünnepkör vége.

Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges feltámadásával.  (5. hang, tropárion).

Midőn a Jordánban megkereszteltettél Urunk, megnyilatkozott a Háromságot megillető hódolat; mert az Atya szózata bizony­ságot tett Rólad, szerelmetes Fiának nevezvén Téged, és a Lé­lek galamb képében, igazolta a szózat eredetét. Krisztus Iste­nünk, aki megjelentél és megvilágosítottad a világot, dicsőség Néked. (Vízkereszt ünnepi Tropárion) Continue reading

Leave a Comment

Filed under Egyházközségi Hírlevél

Karácsony

Minden kedves Testvérünknek és Olvasónknak Istentől áldott, boldog Karácsonyt kívánunk!

Leave a Comment

Filed under Űnnepek