Fontos közlemény

Kedves Testvérek!

A koronavírus terjedésére való tekintettel -kormányzó főpapunk, Márk metropolita áldásával-Március hónap hátra lévő részében, csak a vasárnapi Szent Liturgiák lesznek megtartva, változatlanul délelőtt 10 órakor.
A hétköznapi és szombati istentiszteletek elmaradnak.
Egyben -a világi hatóságokkal egyetértésben- azt tanácsoljuk 60 évesnél idősebb Testvéreinknek, hogy a járvány megszűnéséig inkább otthonukban imádkozzanak, kerülve ezzel az utazás és a csoportos együttlét okozta kockázatot a megfertőződésre.

Kapcsolódó témák:

1. Istentiszteleti rend:
http://budapest.orthodoxia.org/istentiszteleti-rend/

2. Imádság járvány idején:

Urunk, Istenünk, tekints le szent mennyei magasságodból bűnös és méltatlan szolgáid imájára, akik törvényszegéseinkkel megharagítottuk jóságodat és felingereltük irgalmadat, és ne szállj perbe szolgáiddal, hanem fordítsd el felénk irányuló igazságos haragodat, szüntesd meg a pusztító veszedelmet, fékezd meg félelmetes pallosodat, amely láthatatlanul, idő előtt sújt le ránk, kegyelmezz szegény és elesett szolgáidnak, és ne add át a halálnak lelkünket, akik bűnbánatban, töredelmes szívvel és könnyek között borulunk le előtted, a mi Kegyelmes, Jóságos és Jótevő Istenünk előtt.

 Mert te irgalmazhatsz nekünk és üdvözíthetsz minket, mi Istenünk, és néked dicsőséget zengünk, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

3. Főpásztorunk, Márk metropolita ajánlásai az Egyházmegye számára a koronavírus terjedésével kapcsolatban:

Egyházunk 2020. március 17-i szinódusi útmutatásait figyelembe véve, amely a templomi istentiszteletek végzésének módjára vonatkozik a koronavírus terjedésének helyzetében, a Magyar Egyházmegyében, főpásztorunk, Márk metropolita áldásával – a járványügyi helyzet javulásáig – az alábbi szabályokat szükséges betartani: 

– A szentáldozáshoz a hívők esetében külön kanálkákat szükséges használni, amelyeket utólag fertőtleníteni kell.

– Az áldoztató kendőt csak arra kell használni, hogy a Szentségek véletlenül se essenek le a földre, a hívők pedig minden esetben papírszalvétával töröljék meg szájukat, amelyeket utólag el kell égetni.

– Az áldozók tartózkodjanak a kehely megcsókolásától.

– Az áldozás utáni borral kevert vizet minden áldozó külön kapja, egyszer használatos pohárban.

– A proszfórát a ministránsok fogják szétosztani egyszer használatos higiéniai kesztyűvel.

– Az istentisztelet végén a pap nem nyújtja csókolásra a keresztet, hanem megáldja vele a templom híveit.

– A hívek tartózkodjanak az Evangéliumos Könyv, a kereszt, az ikonok és a pap kezének megcsókolásától.

– Ugyancsak kérés mindenki felé, hogy bárki, aki észleli magán a járvány, vagy egyéb fertőző betegség jeleit, a felebaráti iránti szeretettől és gondoskodástól indíttatva, tartózkodjon a templom látogatásától.

 

Leave a Comment

Filed under Hír

Vélemény, hozzászólás?